Fastighetsägaren går in i Erikslundsgruppen

Stendörren Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som under det senaste året etablerat sig i Västerås.
De har nu gått med som medlem i Erikslundsgruppen.
– Vi vill fortsätta växa i Västerås och om rätt förutsättningar finns även bygga nytt, säger Magnus Bergström, Förvaltare vid Stendörren i Västerås.

Stendörren äger, utvecklar och förvaltar lokaler i Storstockholm och Mälardalen. I sin portfölj har företaget 121 fastigheter på totalt ca 722 000 kvadratmeter.
Sedan ett år tillbaka finns företaget representerat i Västerås där de tillhandahåller kommersiella lokaler på totalt ca 56 500 kvadratmeter.
Den största delen av fastighetsbeståndet i Västerås finns på Bäckby, dessutom har de en fastighet på Branthovda samt en på Eriksborg.
Fastigheten på Eriksborg är den där bland annat Stadsmissionen har sin butik.
– Det är tack vare vårt ägande av fastigheten på Eriksborg som vi har fått erbjudandet om att gå med i Erikslundsgruppen. När frågan kom upp var vi genast intresserade, säger Magnus och fortsätter:
– Erikslund och Eriksborg är ett spännande och expansivt område och det är kul att det växer. Genom att vara med i gruppen ökar vi våra möjligheter att påverka – och kan samtidigt visa att Stendörren finns här i Västerås.
Förutom Stadsmissionen är även Momentum, Väg och Bro samt Utbildningsförbundet Bilda hyresgäster till Stendörren på Eriksborg.

Senaste inläggen