klovern

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Förvaltningen sker i egen regi och med lokalt engagemang. Med egen personal på våra enheter kan vi ge hyresgästerna en snabb service och ha bra marknadskännedom. Endast genom att ha en nära kontakt med kunden kan vi förutsäga morgondagens behov. Vi har ett brett utbud av lokaler i form av kontors-, lager- och industrilokaler. Hållbar utveckling för Klövern är att ta ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar i affärsverksamheten.

Klövern AB

klovern
ica_logga

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Vår övergripande uppgift är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Vår affärsidé går ut på att förvärva, utveckla, förvalta och i vissa fall sälja fastigheter och marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA-butiker.

Med mat och måltider som en given utgångspunkt och med vårt starka varumärke som grund, har vi på ICA Fastigheter en unik möjlighet att skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners är vår målsättning att skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

ICA Fastigheter AB

ica-fastigheter-generell-bild
  • G&K Blanks Fastigheter AB