corem123

Vi är ett ledande fastighetsbolag med ett brett utbud av kommersiella lokaler i både storstadsområden och tillväxtregioner. Med egen personal på våra enheter kan vi ge hyresgästerna en snabb service och ha en bra marknadskännedom.

Med närhet och engagemang skapar vi, tillsammans med våra kunder, fastigheter för framtiden.

Corem

dsc05323
ica_logga

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Vår övergripande uppgift är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Vår affärsidé går ut på att förvärva, utveckla, förvalta och i vissa fall sälja fastigheter och marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA-butiker.

Med mat och måltider som en given utgångspunkt och med vårt starka varumärke som grund, har vi på ICA Fastigheter en unik möjlighet att skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners är vår målsättning att skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

ICA Fastigheter AB

ica-fastigheter-generell-bild
logosh

Svenska Handelsfastigheter är det långsiktiga och stabila fastighetsbolaget som genom aktiv förvaltning skapar långsiktiga hyresgästrelationer. Svenska Handelsfastigheters mål är att genom erfarenhet, långsiktighet samt ett aktivt samarbete med ledande detaljhandelsföretag, utveckla framtidens handelsplatser. Genom aktiv egen förvaltning har bolaget en nära hyresgästkontakt för att förstå deras behov och möjligheter. En god förståelse för hyresgästers behov gör att Svenska Handelsfastigheter snabbt kan agera på förändringar som påverkar hyresgästerna.

mellinger-fastigheter

Mellinger Fastigheter har ägt och förvaltat fastigheter sedan 60-talet. Idag erbjuder vi lokaler för industri och tillverkning, kontor, butiker och lager. Våra lokaler ligger huvudsakligen i olika delar av Västerås och varierar i storlek mellan 10 – 1 500 m2. Exempel på områden i Västerås där vi har fastigheter är Hälla, Erikslund, Centrum, Bäckby och Sjöhagen.

Svenska Handelsfastigheter

stendorren

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen och Eskilstuna. Vi driver även projektutveckling av tidigare outnyttjad tomtmark i samma områden.

Letar du lediga lokaler i Västerås eller Mälardalen?

Kontakta mig idag!

Stendörren Fastigheter AB

Stendorren