Ett ord med fastighetsägarna

I år fyller Erikslund handelsområde 35 år. Området har växt explosionsartat de senaste 20 åren med nya butiker, restauranger och kontor. Klövern och Mellinger Fastigheter är två av fastighetsbolagen på Erikslund. De ser positivt på områdets utveckling och märker av Erikslunds attraktionskraft.

Historien om Erikslund som handelsområde börjar 1985 när Traffic Hotel öppnar sin anläggning med hotell och restaurang. Efter finanskrisen i början av 1990-talet byggs fler lokaler och allteftersom öppnar olika butiker och restauranger. Traffic Hotels anläggning rivs 2004 för att göra plats åt nuvarande Bauhaus.
2008 går ett flertal handlare och fastighetsbolag ihop och bildar föreningen Erikslund Handelsområde för att samarbeta i frågor som rör området. Några år senare öppnar Erikslund shoppingcentrum.
Tre år i rad, 2013–2015, har Erikslund vunnit titeln Årets Handelsområde i en undersökning med över 500 deltagande handelsområden och köpcentrum i Sverige. I dag erbjuder området 160 butiker och restauranger, 200 000 kvadratmeter handelsyta och gratis parkering till sina 10 miljoner besökare.

Fastighetsbolaget Klövern etablerade sig på området 2014 och förvaltar här fastigheter inom butiker och industri.
– Erikslund är Sveriges fjärde största handelsområde med en årlig omsättning för butikerna på cirka sex miljarder, säger Tariq Boholm, affärsenhetschef på Klövern i Västerås. Därför lockar området oss. Erikslund är ett starkt varumärke även utanför Västerås och det är väldigt attraktivt för företag att etablera sig här.
Det lokala fastighetsbolaget Mellinger Fastigheter är en annan aktör i området.
– Vi har ägt och förvaltat fastigheter inom industri, kontor, butiker, restauranger och lager sedan 1960-talet och etablerade oss på Erikslund på 1990-talet, förklarar Olle Mellinger, vd på Mellinger Fastigheter. Vi såg då att det fanns framtida potential för området.

Det strategiska läget med närhet till motorvägen är viktigt och variationen av verksamheter lockar både företag och besökare hit. Detta är bara några av många styrkor och bidragande faktorer till områdets framgångar. Men det finns såklart också utmaningar.
– Den stora utmaningen vi ser som fastighetsägare är trafiklösningen, berättar Tariq Boholm, Klövern. Idag är vägnätet underdimensionerat och måste utökas.
Byggstarten av en ny väg som ska avlasta trafiken från de östra delarna av handelsområdet drog ut på tiden när områden med fridlysta grodor upptäcktes. Nu leds vägen istället runt dessa områden. 23 februari togs första spadtaget för vägen som beräknas vara klar innan årsskiftet. Den ska gå från cirkulationsplatsen bakom Postnord och komma fram bakom Citygross vid Krankroksgatan.
– Det kan vara lite trångt i området men överlag har folk ganska bra tålamod för trafiksituationen, säger Olle Mellinger. Annars har det varit enkelt att få hit folk – de kommer hit automatiskt för att det blivit så många etableringar här. Det är positivt med mycket folk i rörelse, det gillar vi.

Läget nära E18 och riksväg 66 gör Erikslund till en av Västerås inkörsportar. Området lockar inte bara västmanlänningar – även människor från närliggande län åker hit och handlar. Som fastighets-
ägare ser därför Mellinger Fastigheter och Klövern positivt på framtiden.
– Området kommer inte bara vara ett handelsområde i framtiden, berättar Olle Mellinger. Vi märker att det är stor efterfrågan på lokaler på Erikslund och har planer på fler företagslokaler, både kontor och logistik.
– Klövern vill vara en fastighetsägare i alla attraktiva områden i Västerås, förklarar Tariq Boholm från Klövern. När stadsdelen Sätra blir klar kommer även det att utöka Erikslunds attraktionskraft.

Senaste inläggen