ica-fastigheter-generell-bild
logotyp

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Vår övergripande uppgift är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Vår affärsidé går ut på att förvärva, utveckla, förvalta och i vissa fall sälja fastigheter och marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA-butiker.

Med mat och måltider som en given utgångspunkt och med vårt starka varumärke som grund, har vi på ICA Fastigheter en unik möjlighet att skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners är vår målsättning att skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

Telefon: 072-220 06 94 Webbplats: Läs mer Mejl: henrik.b.berglund@ica.se